Loodusretked lasteaialastele:

 

1. Seemnest kasvab taim

2. Lasteaialapsed metsaretkel

3. Minu head sõbrad LOOMAD

4. Minu head sõbrad PUTUKAD

5. Minu head sõbrad PUUD

IMG_8609
224
225
IMG_8601
175
029
008
015
004
26.01,2014 689
06.10.12 067
01.02.12 279
03.10.11 110

SEEMNEST KASVAB TAIM

 

Kutsume lasteaialapsed mängulisele programmile, kus nad näevad erinevate taimede seemneid, mugulaid ja sibulaid. Saavad seemneid ise külvata ja mängulisel teel tundma õppida. Läbi mängude ja muinasjuttude tutvuda erinevate taimedega ja proovida taimedest põnevaid asju meisterdada.Kuidas on seemnest sirguda ja mida taim selleks vajab seda räägivad lasteaialastele taimed ise läbi muinaslugude. Tegevus toimub aias. Koos mängitakse, koos kuulatakse muinasjutte ja rühmatööna tehakse erinevaid tegevusi.

 

Toimumiskoht: aed, Viljandi

Sihtgrupp: lasteaialapsed

Toimumise aeg: aprill, mai, juuni

Grupi suurus: 25 last või rühma suurus

Programmi pikkus: 2,5 tundi

 

Eesmärk ja seos:

Õppides omandab laps uusi teadmisi, oskusi, hoiakute ja teadmiste vorme ning kujundab

ümber nende ja olemasolevate teadmiste vahelisi seoseid.

 

Vahendid: juhendaja poolt

Lisainfo: palume valida retkele sobiv riietus ja jalanõud. Laste jaoks kaasa võtta jook ja söök.

 

Päeva tegevused ja retke alguse lood:

  1. Liikumine ja tegevused aias. Tutvume erineva suuruse ja värvusega seemnete, mugulate ja sibulatega. Vaatleme erinevaid taimi ja puid ning proovime mõistatada, millisest seemnest keegi kasvas. Mõistame, et taimed ja seemned võivad olla ka mürgised.  Ennast ja enda kasvamist tutvustavad taimed ise läbi muinaslugude. Vaatame kuidas külvatakse taimede seemneid.

  2. Mängud (taimedega seotud). Taimedega seotud muinasjutud. Meisterdame (taimedega seotud materjalid)

  3. Kokkuvõtted  ja tagasiside.

 

Juhendaja: Tiina Viir

Maksumus: 120,- eur

(sama programm kahe juhendajaga 240,- eur)

LASTEAIALAPSED METSARETKEL

 

Kutsume lasteaialapsed tutvuma metsaga. Imelise looduskooslusega- metsahäälte, metsavaikusega ja piilume metsaelanike salapärasesse maailma. Vaatleme puudel elutsevaid putukaid ja nende tegutsemist, saame teada, et ka puudel kasvavad seened, samblikud, samblad ja igal puul on päris enda nimi ja oluline koht metsas. Uurime pinnavorme, otsime metsloomade tegutsemise jälgi ja mõtiskleme nende eluviiside üle. Räägime metsalugusid. Kas metsas elavad haldjad?

 

Toimumiskoht: Sinialliku või Heimtali loodusrada

Sihtgrupp: lasteaialapsed

Toimumise aeg: aprill, mai, september, oktoober

Grupi suurus: 25 last või rühma suurus

Programmi pikkus: 3 tundi

 

Eesmärk ja seos:

Looduskeskkond - mina ja loodus. Õppides kujundab laps uusi teadmisi, oskusi, väärtushinnanguid, hoiakute ja teadmiste vorme ning kujundab ümber nende ja olemasolevate teadmiste vahelisi seoseid.

 

Vahendid: juhendajate poolt

Lisainfo: palume valida metsaretkele sobiv riietus ja jalanõud. Laste jaoks kaasa võtta jook ja söök.

 

Päevakava:

1. Sissejuhatus. Päeva tegevused ja retke alguse lood.

2. Liikumine ja tegevused loodusrajal. Metsas liikumine, ohud. Otsime metsas elutsevate loomade ja lindude tegevusejälgi, tutvume metsaelanike eluviisiga. Märkame putukaid metsas ja uurime nende tegemisi. Kuulame metsavaikust- hääli. Võrdleme rohttaimestikku ja puid. Tutvume mõne puuliigiga ja vaatleme erinevusi. Uurime kes veel elavad puudel- samblad, seened, samblikud, putukad.

3. Puhkame ja teeme toidupaisi.

4. Mängud (metsaga seotud). Metsalood.

5. Metsaretk jätkub.

 

Juhendaja: Tiina Viir

 Maksumus 120,-

 (sama programm kahe juhendaja korral 240,-)

Minu head sõbrad LOOMAD

 

Selle programmi raames tuleb juhendaja kohale kodulasteaeda või kodukooli. Tegevus toimub ruumis. Läbi mängude ja muinasjuttude õpitakse paremini tundma nelja looma: karu, ilvest, põtra ja jänest. Laps kuuleb muinasjuttudest nende loomade elust ja igapäevastest tegemistest. Iga muinaslugu annab võimaluse seda looma järgi teha ja ühiselt mängida loomaga seotud väike etendus. Lapsed saavad täita töölehti, joonistada, värvida ja vastuseid enda küsimustele. Koos mängitakse, koos kuulatakse muinasjutte ja rühmatööna tehakse erinevaid tegevusi. Muinasjutud ja õppematerjalid on selle programmi jaoks juhendaja poolt koostatud.

 

Toimumiskoht: tellija ruumides

Sihtgrupp: lasteaialapsed, 1-3 klass

Toimumise aeg: aasaringselt

Grupi suurus: 25 last või rühma suurus

Programmi pikkus: 1,5 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga:

Laps õpib keskkonnas aktiivselt tegutsedes. Õppides omandab laps uusi teadmisi, oskusi, hoiakute ja teadmiste vorme ning kujundab ümber nende ja olemasolevate teadmiste vahelisi seoseid.

Vahendid: Juhendaja poolt​

 

Päevakava:

1. Räägime loomadest läbi muinaslugude.Arvamismäng, joonistamine.

2. Kus loomad elavad? Mida nad teevad öösel? Mida nad söövad? Millega sisustavad oma päeva? Kuidas hoolitsevad enda poegade eest?

3. Töölehed loomadega seotud teemadega.

4. Teeme ühise mängu nüüd juba tuttavamatest loomadest.

 

Juhendaja: Tiina Viir

Maksumus 96 eur.

(Viljandist väljapoole lisandub sõidukulu)

Minu head sõbrad PUTUKAD

 

Selle programmi raames tuleb juhendaja kohale kodulasteaeda või kodukooli. Tegevus toimub ruumis. Läbi mängude ja muinasjuttude õpitakse paremini tundma putukaid ja nende elu. Lapsed uurivad luupide ja mikroskoopilise binokuraariga erinevaid putukaid. Mõningid putukaid proovivad piltide järgi määrata, joonistada ja värvida. Koos mängitakse, koos kuulatakse muinasjutte ja rühmatööna tehakse erinevaid tegevusi. Lastele on koostatud töölehed.

Muinasjutud ja õppematerjalid on selle programmi jaoks juhendaja poolt koostatud.

 

Toimumiskoht: tellija ruumides

Sihtgrupp: lasteaialapsed, 1-3 klass

Toimumise aeg: aasaringselt

Grupi suurus: 25 last või rühma suurus

Programmi pikkus: 1,5 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga: Laps õpib keskkonnas aktiivselt tegutsedes. Õppides omandab laps uusi teadmisi, oskusi, hoiakute ja teadmiste vorme ning kujundab ümber nende ja olemasolevate teadmiste vahelisi seoseid.

Vahendid: juhendaja poolt​

 

Päevakava:

1. Räägime putukatest läbi muinaslugude. Juhendajal on kaasas putukate kogu ja mikroskoopiline binokulaar ja luubid. Lapsed saavad suurendusega erinevaid putukaid uurida ja proovivad piltide järgi putukaid määrata. Joonistamine.

2. Kas kõik need putukad elavad Eestis? Mida putukad söövad ? Kas putukad hammustavad? Kuidas toodetakse mett? Milline on Eesti kõige suurem liblikas?

3. Läbi muinasjuttude ja mängude leiame vastused paljudele lapsi huvitavatatele küsimustele.

4. Töölehed putukatega seotud teemadega.

 

Juhendaja: Tiina Viir

Maksumus 96,-

(Viljandist väljapoole lisandub sõidukulu)

Minu head sõbrad PUUD

 

Selle programmi raames tuleb juhendaja kohale kodulasteaeda või kodukooli. Tegevus toimub ruumis. Läbi mängude ja muinasjuttude õpitakse paremini tundma nelja puuliiki: mändi, kuuske, kaske ja pärna. Laps kuuleb muinasjutust, kes sööb kuuse seemneid ja arvamismängus asetab need looma ja linnu pildid kuusepuu juurde või kuuseseemned looma- või linnu piltide juurde jne. Koos mängitakse, koos kuulatakse muinasjutte ja rühmatööna tehakse erinevaid tegevusi. Lastele on koostatud töölehed.

Muinasjutud ja õppematerjalid on selle programmi jaoks juhendaja poolt koostatud.

 

Toimumiskoht: tellija ruumides

Sihtgrupp: lasteaialapsed

Toimumise aeg: aasaringselt

Grupi suurus: 25 last või rühma suurus

Programmi pikkus: 1,5 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga:

Laps õpib keskkonnas aktiivselt tegutsedes. Õppides omandab laps uusi teadmisi, oskusi, hoiakute ja teadmiste vorme ning kujundab ümber nende ja olemasolevate teadmiste vahelisi seoseid.

Vahendid: juhendaja poolt

 

​Päevakava:

1. Räägime puudest läbi muinaslugude. Juhendajal on kaasas erinevate puude ( kuuse, männi, kase ja pärna) viljad, seemned, oksad, lehed, pungad. Lapsed proovivad ära arvata, kellele need kuuluvad. Arvamismäng, joonistamine.

2. Miks on puud head ja vajalikud? Kui suureks puud kasvavad, kui vanaks nad saavad, kus neile meeldib kasvada.

3. Töölehed puudega seotud teemadega.

4. Mida puud söövad? Kas puud magavad? Teeme ühise muinasjutu ...nüüd juba rohkem tuttavatest puudest.

 

Juhendaja: Tiina Viir

Maksumus 96 eur.

(Viljandist väljapoole lisandub sõidukulu)

Aadress

Posti 42A

71005 Viljandi

Eesti

Kontakt

TEL: 51 33 483

E-MAIL: helcomer@hotmail.com

  • Facebook Reflection
  • Blogger Social Icon

OÜ Helcomer

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now