Loodusretked IV - VI klassile

1. Sammalhabemed

2. Õpime puid ja põõsaid

3. Putukad meie ümber

4. Puuliigid meie ümber

5. Tutvume putukate maailmaga

(toimub Viljandi muuseumis)

IMG_8644
WP_20151015_11_34_45_Pro
IMG_8632
IMG_8629
IMG_8625
IMG_8623
IMG_8620
IMG_8612
IMG_8590
IMG_8608
26.01,2014 674
26.01,2014 695
2014-10-15 10.38.35

SAMMALHABEMED

 

Mets on rikkalik looduskooslus. See on suurte puude, rohttaimede, seente, sammalde, metsaputukate kodu. Heimtali loodusrajal õpime mõistma looduse toimimise seaduspärasusi metsas, tutvume metsaputukate ning nende eluviisiga, vaatleme erinevaid puuliike ja puuseeni, uurime samblaid ning samblikke. Metsaretk arendab õpilaste loovat mõtlemist-õpilased õpivad märkama, vaatlema, küsimusi esitama, analüüsima ning järeldusi ja üldistusi tegema otseses kokkupuutes looduskeskkonnaga. Kas puud räägivad ja kas kodukaku pojad näitavad ennast meile? Sellel programmil õpime mänguliselt puid ja põõsaid ning ehitame onne ja putukatele kodu.

 

Toimumiskoht:           Heimtali loodusrada

Sihtgrupp:                    1-3 klass; 4-6 klass

Programmi läbiviimise aeg:           september, oktoober, aprill, mai

Grupi suurus:  kuni 30  õpilast +2 saatjat,  suuremad  grupid  kokkuleppel

Programmi pikkus: 3 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga:              

programmi  eesmärk on õppida metsas organismide seoseid, õppida eristama õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime. Õppida põhjalikumalt tundma mõnda puu-,sambla-, seene- või putukaliiki, nende elukeskkonda.

 

Vahendid:                  läbiviijate poolt

Lisainfo:                     palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud. Õpilastel kaasa võtta endale jook  ja söök.

 

Päevakava:

 1. Sissejuhatus. Ülevaade päevakavast. Õpilased jaotatakse 2-te gruppi.

 2. Grupid liiguvad koos juhendajaga loodusrajal ja uurivad metsakooslust.

Metsaretkel õpitakse tundma puuliike, metsaputukaid ja puuseeni, metsaalustaimestikku, samblaid , samblikke ja rohttaimi.

 1. Einestamine metsas.

 2. Grupitööd ja mängud. Uuriv tegevus metsas, kasutatakse luupe.

 3. Kokkuvõtted ja tagasiside.

 

Juhendajad on  metsaspetsialistid  Ülle Kuldkepp ja Tiina Viir

Programmi maksumus on 240 eurot

ÕPIME PUID JA PÕÕSAID

 

Meid ümbritsevad erinevad puu- ja põõsaliigid. Nii looduslikud liigid kui ka võõrpuuliigid. Nii  söödavate  viljadega liigid kui ka mürgiste viljadega liigid. Nii mõnigi liik sobib kasvama parki ja võib kasvada ka linnatingimustes. Kas puu- ja põõsaliikide paigutamisel parki on ka mingisugused põhimõtted? Kuidas tagada puu- ja põõsaliikide hea kasv ja hooldatud välimus? Milleks kasutatakse erinevaid puuliike, nende puitu ja vilju? Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele saab vastuse meie retkel parki, õppides mänguliselt tundma puu- ja põõsaliike ja leides vastuseid pargi kujunduse ning hoolduse kohta läbi erinevate põnevate ülesannete. Pargiretk arendab õpilaste loovat mõtlemist.Õpilased õpivad märkama, vaatlema, küsimusi esitama, analüüsima ning järeldusi ja üldistusi tegema otseses kokkupuutes looduskeskkonnaga.

 

Toimumiskoht:           Valuoja park Viljandis või Heimtali park

Sihtgrupp:                    4-6 klass

Programmi läbiviimise aeg:           oktoober, november, veebruar, märts, aprill

Grupi suurus:              30  õpilast

Programmi pikkus:   3 tundi 

 

Eesmärk ja seos õppekavaga:              

Programmi  eesmärk on õppida pargis kasvavaid puu- ja põõsaliike, milliste hulka kuuluvad ka võõrpuuliigid. Arendada ruumilist ja loovat mõtlemist.

 

Vahendid:                  läbiviijate poolt

Lisainfo:                     palume valida pargiretkeks sobiv riietus ja jalanõud. Õpilastel kaasa võtta endale jook  ja söök.

 

Päevakava:

 1. Sissejuhatus. Ülevaade päevakavast. Õpilased jaotatakse 2-te gruppi.

 2. Õpime  tundma puu- ja põõsaliike, nende praktilist kasutamist rahvalikus meditsiinis.  Pööratakse tähelepanu puude- ja põõsaste  kasvutingimustele, pargi kujundusele ja pargihooldusele. Arutatakse, kuidas kasutada puude vilju ja mida tehakse puude puidust.

 3. Einestamine pargis.

 4. Grupitööd ja mängud. Orienteerumismäng. Puude tundmaõppimise mäng. Kujundite otsimise mäng.Uuriv tegevus, kasutatakse luupe. Viljade ja pungade kogu tegemine.

 5. Kokkuvõtted ja tagasiside.

 

Juhendajad on  metsaspetsialistid  Ülle Kuldkepp ja Tiina Viir

 

Programmi maksumus 120,- (ühe juhendajaga)

Programmi maksumus 240,- (kahe juhendajaga)

PUTUKAD MEIE ÜMBER

 

Programmi raames tutvume putukate maailmaga ja vaatame slaidiprogrammi.Iga putukaliigi elutsükkel munast valmikuni on omapärane ja huvipakkuv. Lisaks uurime putukaliike mikroskoopilise binokulaariga, huvitume putukate eluviisist, vaatleme nende kehaehitust, mõtiskleme putukate arengu, toitumise ja paljunemise üle. Huvitume putukate elust meie kodus, metsas, põllul ja kõikjal meie ümber. Proovime määrajate abil putukaliike määrata ja endale lemmikuid leida. Joonistame putukaid ja täidame töölehte. Õpime põhjalikumalt tundma mõnda putukaliiki, tema elukeskkonda ja käitumist.

 

Toimumiskoht: väljasõiduprgramm, toimub koolis/asutuses

Sihtgrupp: 4-6 klass

Toimumise aeg: aastaringselt

Grupi suurus: 30

Programmi pikkus: 1,5 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga: programmi eesmärk on õppida  organismide seoseid. Õppida põhjalikumalt tundma putukaliike, nende elukeskkonda.

 

Vahendid: juhendaja pool

 

Päevakava:

 1. Sissejuhatus.

 2. Slaidiprogramm „Putukate maailm“.

 3. Putukate kehaehitus, areng, eluviis.

 4. Töö rühmades. Putukate vaatlemine suurendusega. Putukate määramine.

 5. Putukate joonistamine, töö töölehtedega.

 6. Saame rohkem tuttavaks mõne putukaliigiga, tema käitumise ja elukeskkonnaga.

 7. Küsimused ja vastused. Tagasiside.

 

Juhendaja: Tiina Viir

Maksumus: 120 eur

Lisainfo: kuna on tegemist väljasõidukursusega, siis programmi hinnale lisandub sõidukulu olenevalt esitluse toimumise asukohast. Viljandi linnas sõidukulu ei lisandu.

PUULIIGID MEIE ÜMBER

 

Eestis looduslikult kasvavad puuliigid, nende kasutamine. Puud kui kultuuriloo kandjad, puud kui ravitsejad, puud kui eluaseme ja soojuse andjad, puud tarbeesemete ja käsitööesemete materjalina. Eesti metsades lubab metsaseadus kasvatada ka mõningaid võõrpuuliike, mida võiksime nendest liikidest teada? Milliseid võõrpuuliike eelistame me parkides ja koduaias? Millised liigid on külmakindlamad ja võivad kaunistada meie silma pikka aega, millistega on meil rohkem hoolt ja vaeva? Räägime ka eriti eksootilistest ja huvitavatest okaspuudest.

 

Toimumiskoht: väljasõiduprogramm, toimub koolis/asutuses

Sihtgrupp: 4-6

Toimumise aeg: aastaringselt

Grupi suurus: 30

Programmi pikkus: 1,5 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga:

Ülevaade puuliikide kasvamisest, kasvatamisest ja kasutamisest Eestis. Taimede uurimine ja kasvatamine. Võõrpuuliigid.

 

Vahendid: juhendaja pool

 

Päevakava:

 1. Sissejuhatus.

 2. Slaidiprogramm eksootolistest ja huvitavatest okaspuudest.

 3. Eestis looduslikult kasvavad puuliigid, nende kasutamine.

 4. Puud kui kultuuriloo kandjad. Puude tähtsus inimese elus.

 5. Tutvume võõrpuuliikidega, milliseid lubab Eesti metsades kasvatada metsaseadus. Kuidas on need liigid kohastunud meie metsades?

 6. Parkides ja koduaedades enamlevinud võõrpuuliigid ja nende kasvatamine.

 7. Küsimused ja vastused, Tagasiside.

 

Juhendaja: Tiina Viir

Maksumus: 120 eur

Lisainfo: kuna on tegemist väljasõidukursusega, siis programmi hinnale lisandub sõidukulu olenevalt esitluse toimumise asukohast. Viljandi linnas sõidukulu ei lisandu.

TUTVUME PUTUKATE MAAILMAGA

 

Iga putukaliigi elutsükkel munast valmikuni on omapärane ja huvipakkuv. Hobientomoloogid on kinkinud Viljandi muuseumile ainulaadse putukakogu, millega kooliõpilased saavad tutvuda. Lisaks uurime putukaliike binokulaariga, huvitume putukate eluviisist, vaatleme nende kehaehitust, mõtiskleme putukate arengu, toitumise ja paljunemise üle. Putukate elu meie kodus, metsas, põllul. Tutvume Eestis tavaliste ja ka haruldaste ning unikaalselt käituvate putukaliikidega. Proovime määrajate abil putukaliike määrata ja endale lemmikuid leida. Õpime põhjalikumalt tundma mõnda putukaliiki, tema elukeskkonda. Õpilased näevad ka esitlust „ Putukate maailm“.

 

Lisaks putukate maailmaga tutvumisele saavad õpilased osaleda Viljandi muuseumi poolsel programmil: „Linnud ja loomad Viljandimaal“, „Inimtegevus läbi ajaloo“, „Rehetare pere“, „Viljandi tööstus“ või tutvuda giidi juhendamisel Viljandi muuseumi näitusemajaga. Programmid on üldharivad, puudutades teemavaldkondi nagu inimene ja loodus, ühiskonnaõpetus, ajalugu jt.

 

Toimumiskoht: Viljandi muuseum

Sihtgrupp:  4-6 klass

Programmi läbiviimise aeg:  november, detsember, jaanuar, veebruar, märts

Grupi suurus: kuni 26 õpilast +2 saatjat, suuremad grupid kokkuleppel

Programmi pikkus: 3 tundi

 

Eesmärk ja seos õppekavaga: programmi eesmärk on õppida  organismide seoseid. Õppida põhjalikumalt tundma putukaliike, nende elukeskkonda.

 

Vahendid: läbiviijate poolt

Lisainfo: palume suhtuda õpikeskkonda väljaspool kooli lugupidavalt

 

Päevakava:

Sissejuhatus. Ülevaade päevakavast. Õpilased jaotatakse kahte gruppi ja grupid osalevad korda määda putukate programmil (töö binokulaariga, putukate määramine ja uurimine, esitluse kuulamine)

ja muuseumi poolsel programmil. Täpsem info muuseumipoolsete programmide kohta: Liis Jürken (liis.jyrken@muuseum.viljandimaa.ee)

 

Juhendajad : Tiina Viir ja Liis Jürken

Programmi maksumus: 240,-

 

Väikeste gruppide korral saab valida 30 minutit kestva Viljandi muuseumi ekskursiooni,

mille viib läbi Heli Grosberg

Programmi maksumus: 170,-

Aadress

Posti 42A

71005 Viljandi

Eesti

Kontakt

TEL: 51 33 483

E-MAIL: helcomer@hotmail.com

 • Facebook Reflection
 • Blogger Social Icon

OÜ Helcomer

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
IMG_8623